Eltjänster

Nedan finner du ett urval av de eltjänster vi erbjuder. Välj avdelning för att få mer information om vad just Du önskar hjälp med.

Mäta el - elinstallationer

Elinstallationer

Oavsett om du behöver hjälp med elinstallationer vid ett nybygge, renovering eller för att ljussätta din trädgård finns vi på Impero EL här för att hjälp dig.

Läs mer om Elinstallationer
Smarta hem - display

Smarta hem

Smarta hem är ett ganska nytt begrepp i svenska hushåll men vi har skaffat oss oss en bred kunskap i vilka lösningar man kan få till för att underlätta livet med smarta funktioner.

Läs mer om Smarta hem
KNX system

Knx system

Knyt ihop belysning, värme/kyla, ventilation, larm/övervakning, solskydd, ljud med hjälp av ett kontrollsystem. Med KNX-systemet blir det omöjliga äntligen möjligt.

Läs mer om Knx system
Installation av ljud och bild i konferensrum

Ljud- & Bildinstallationer

Vi utför installationer av ljud- & bildenheter för företag och privat bruk i till exempel konferensrum eller vid ny- eller ombyggnationer av bostäder.

Läs mer om Ljud- & Bildinstallationer
Ljusdesign

Ljusdesign

Impero EL strävar alltid efter att få en bra och kombinerad belysning med goda energibesparings möjligheter. En av de saker som är under störst utveckling just nu är LED-tekniken.

Läs mer om Ljusdesign
Konsulttjänster El i Stockholm

Konsulttjänster

Vi erbjuder elbesiktningar och energispartjänster för privatpersoner och företag. Vi erbjuder även konsultation inom KNX-tjänster.

Läs mer om Konsulttjänster