Miljö & kvalitet

Miljö

Vi skall arbeta för en säker miljö där vi ser myndighetskrav och miljölagar som ett minimikrav.

Detta uppnår vi genom:

  • Kompetent och medveten personal.
  • Källsortering på arbetsplats och kontor.
  • Impero El skall vara uppdaterade på förändrade lagar och myndighetskrav.

Kvalitet

Vi skall genomför installationsarbeten med hög kvalitet, där både kund och personal är nöjda med arbetet.

Detta uppnår vi genom:

  • Kompetent och medveten personal.
  • God egenkontroll i projekten.
  • Arbeta enligt avtalade villkor.
  • EIO-Q Kvalitets och ledningskontroll